Short

Những câu ngắn thể hiện tư duy Growth Hacking của Tô Thái, được lồng ít nhạc cho vui. Nhằm giúp bạn biết thêm về Tô Thái

Zalo Nhóm Kín