Hạ tầng

 • Premium DNS
  Máy chủ xử lý: chuyển tên miền bạn gõ, thành thứ máy tính hiểu được.

  Giải thích sau…

 • CDN
  Xé nhỏ những thứ trong website của bạn, rải nó ở 3 miền: Bắc Trung Nam.

  Giải thích sau…

 • Băng thông 1Gbs
  Máy chủ GrowthVN đặt ở Tại: Viettel, VNPT, FPT.

  Giải thích sau…

 • 01 IP Tĩnh
  Vì lí do bảo mật, GS không công khai địa chỉ này.

  Giải thích sau…

Cụm máy chủ

 • 02 Server (máy chủ)
  Mỗi máy chủ, có: CPU: 24 Nhân, 48 luồng, 2,2GHz. 128GB Ram DDR4

  Auto Scalling HA Proxy

 • 1 Load Brancer (cân bằng tải)
  Chia tải xử lý. Cấu hình tương đương cụm máy chủ ở bên

  Giải thích sau…

 • Ổ đĩa SSD, IOPS: 96.000
  IOPs càng lớn, dữ liệu lấy càng nhanh

  Giải thích sau…

 • 10TB lưu trữ
  Nó chứa Video, và ảnh, cho hệ thống của bạn

  Giải thích sau…

 • 01 Máy chủ Database
  Dữ liệu lớn, cần máy chủ chuyên biệt.

  Giải thích sau…

 • 01 Email Server
  Gửi mail thông báo cho khách?

  Giải thích sau…

 • Hệ điều hành CentOS 7
  Củng cố tính ổn định hệ thống

  Giải thích sau…

 • Bảng quản trị 50MB
  Để dành tài nguyên phục vụ khách hàng

  Giải thích sau…

Mã nguồn

 • PHP 8.1.14 Just in Time
  Cải tiến đáng kể về hiệu suất

  Giải thích sau…

 • Page Size ~180KB/Trang
  Dung lượng trang càng nhỏ, tốc độ càng nhanh.

  Giải thích sau…

 • HTTP Call: <20/Trang
  Lệnh gọi tài nguyên máy chủ. Càng ít, Hệ thống càng nhanh

  Giải thích sau…

 • LightHouse: ~98/100
  Gồm: Tốc độ, Khả năng đọc, SEO và Mobile

  Giải thích sau…

 • Không API ngoài
  #GVS không dùng tài nguyên bên thứ ba(Youtube, Vimeo)

  Giải thích sau…

 • ~ 30 Queris/Trang
  Query là truy vấn Máy chủ cơ sở dữ liệu. #GVS dùng Redis

  Auto Scalling HA Proxy

 • Gần như Không Lệnh ngầm
  Tại #GS có rất rất ít chuyện này

  Giải thích sau…

 • Cache: 5 tầng
  Là: Opcache, Redis, HTML, CDN và Trình duyệt

  Giải thích sau…

Bảo mật

 • Chuyển hướng khi lỗi
  Sang trang thông báo lỗi. Tự động

  Giải thích sau…

 • Năng lực kĩ sư
  Kĩ sư tại #GVS sẽ vào xem nguyên nhân và khắc phục cho bạn

  Giải thích sau…

 • 1 Backup. Mỗi 24h
  Chúng tôi luôn có 1 bản Backup từng Website. Mỗi 24h

  Giải thích sau…

 • Khôi phục trong 15p (khẩn cấp)
  Chúng tôi diễn tập khả năng Khôi phục Hệ thống

  Giải thích sau…

Zalo Nhóm Kín