Tư tưởngHẹn TTGH (1-1)Sách trắng

Tải trọn bộ 5 tài liệu TTGH

Kèm gặp riêng TTGH (1-1)

Bộ tài liệu gồm

1, 5 giai đoạn Growth Hacking. 2, Chi tiết 46 Module của 5 giai đoạn trên. 3, Tư tưởng phụ trợ chi phối Growth Hacking. 4, Video tóm gọn Growth Hacking. 5, Sách trắng TTGH

Nhận qua Facebook Mesenger

Ngay sau khi bạn đăng ký, bạn sẽ nhận được bô tài liệu, qua Facebook Mes của bạn. Đảm bảo PC hoặc Mobile của bạn, đã đăng nhập sẵn, vào FB Mesenger.

Còn 2/4 suất

TTGH dạy trung bình 4 học viên, mỗi 4 tháng. Hiện tại, còn 2 suất

Hỏi đáp TTGH

Bất kì thứ gì

Nói vấn đề của bạn

Xem TTGH có thể giải quyết không?

Biết thêm: yêu cầu đầu ra

Của từng Module, trong Growth Hacking.