Phản hồi không hài lòng

Growth đã cố gắng. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, với mong muốn: đem lại cho bạn sản phẩm tốt nhất như bạn có thể cảm nhận được.

Nhưng chúng tôi không thể bịt tất cả. Bạn là động lực của chúng tôi.

Hãy cho chúng tôi biết, bất cứ điều gì bạn không hài lòng. Bằng sự chân thành, và từ động lực từ bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục phá vỡ giới hạn của mình. 

Zalo

0911 490 889 (Hoàng Doan, thông thường trả lời trong 12h)

Địa chỉ

Penthouse Sun Square, Hà Nội