#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

0 xem
0

Còn rất nhiều lớp học ngoài kia, đúng chứ?

Lại một điều phản trực giác, trong lớp học của tôi: khi tôi chiều bạn, để chúng ta làm việc theo một tiêu chuẩn. Thì: cả tôi và bạn, chắc chắn: cùng thất bại.

Bạn nghĩ sao?

Gửi điều này cho riêng ai đó?
Live Zalo