#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

6 xem
0

Tôi biết, sẽ ít người đồng tình với tôi

Trong thế giới của hòa ái, việc kết nối luôn được ủng hộ. Nhưng trong kinh doanh, dễ dàng kết nối, chỉ đem lại tổn thương, và thất bại. Bạn cần biết tại sao có điều này, và làm sao để làm được điều này? Việc cẩn trọng khi kết nối, thực sự chỉ tốt cho hai bạn, trong ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn.h

1 bình luận

Bạn nghĩ sao?

Gửi điều này cho riêng ai đó?
Live Zalo