#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

18 xem
1

Còn lâu, mình mới dám làm, khi chưa NHÌN LẠI

Tôi biết, những điều tôi nói, nghe có vẻ dễ dàng, dễ hiểu, dễ được đồng tình. Nhưng chỉ khi, bạn ở vị trí: Đứng mũi chịu sào, bạn sẽ hiểu: lời tôi nói, khó làm như thế nào? Trước hàng loạt những đôi mắt kên kên cần tiền và kết quả ngay, thì bản lĩnh của bạn phải rất mạnh, mới ngăn được điều sai lầm. Vì thế mà tôi thường nói: thà làm việc một mình, còn hơn làm việc với không đúng người. Bởi, đứng trước tiền bạc, rất ít người, còn giữ nổi mình. Chúng ta sẽ quên tất cả, khi đứng trước tiền bạc. Trừ khi, bản lĩnh của chúng ta được tôi rèn quá lớn

1 bình luận

Bạn nghĩ sao?

Gửi điều này cho riêng ai đó?
Live Zalo