#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

35 xem
1

Khủng hoảng, là chất xúc tác với người mạnh

Là đòn kết liễu, với kẻ yếu Thực sự, dù muốn hay không, dù thế giới hòa ái luôn được mong chờ. Thì những mặt đối lập vẫn luôn tồn tại. Ban ngày thường dành cho những người duy trì công việc, ban đêm thường dành cho người sáng tạo. Tổ chức phải có cả hai, mới trường tồn và phát triển. Tuy nhiên, đạo đức, tiêu chuẩn, giáo dục, thường nhấn mạnh khả năng duy trì, hơn khả năng sáng tạo. Cũng đúng thôi: không ai muốn chia sẻ sáng tạo của họ. Vì vậy, với mỗi khủng hoảng, sẽ giúp bạn: buộc phải đào sâu vào chính mình. Và khi có một may mắn tới, nó sẽ đột phá bạn.

1 bình luận

Bạn nghĩ sao?

Gửi điều này cho riêng ai đó?
Live Zalo