Video Present

Video dưới đây, nói chính xác, một phần quá trình, cầm trịch Facebook Ad, của TTGH. Nó bao gồm một phần của Module Growth Hacking (từng Bài Học Tăng Trưởng Thần Tốc)

  • Thăm dò thị trường với 80 nhóm quảng cáo.
  • Bằng Content Kiểm toán 3C (tiêu đề khác nhau)
  • Và lọc khách hàng phù hợp bằng chatbot tự động

Chưa bao gồm :

  • Tại sao Team TTGH có thể làm khối lượng công việc có vẻ nhiều này? (Nhờ chính trị bất biến, của Growth Hacking)
  • Và phần chăm sóc lại khách sau Ad, để đưa phí AD về 0. Gồm: Website Official, Sách trắng, Video Present, Chatbot Event, Zalo Ad.

Video Present TTGH (Click vào Video xem lớn)

Zalo Chat