Video Present

TTGH cầm trịch trận đấu 80 nhóm quảng cáo thăm dò thế nào? Hạ phí từ 80k về 13k/inbox ra sao với Content Kiểm toán 3C ra sao? Và tại sao được trên quy mô 1100 khách hàng tiềm năng?

Video dưới đây, nói chính xác, một phần quá trình, cầm trịch Facebook Ad, của TTGH.

 • Nó bao gồm:
  • Thăm dò thị trường với 80 nhóm quảng cáo.
  • Bằng Content Kiểm toán 3C (tiêu đề khác nhau)
  • Và lọc khách hàng phù hợp bằng chatbot tự động
 • Nó chưa nói về:
  • Tại sao Team TTGH có thể làm khối lượng công việc có vẻ nhiều này? (Nhờ Chính Trị Bất biến : Con người Vững chắc và Sản phẩm 3C của Growth Hacking)
  • Và phần chăm sóc lại khách sau Ad, để đưa phí AD về 0. Gồm: Website Official, Sách trắng, Video Present, Chatbot Event, Zalo Ad. (Chưa kể: GDN, SEO Hack, Content B2B, tới bến để khách giới thiệu)

Ảnh Demo

5 Công cụ

Biểu hiện của một tư duy vững chắc, là việc triển khai công cụ: Quy mô lớn, gọn gàng và đẹp đẽ. 

* Ấn vào hình để xem ảnh lớn

Tiếp theo: Lộ trình TTGH

Qua 5 giai đoạn, bất biến 7 năm lõi, và được hoàn thiện trong 3 năm dạy học như thế nào? Chưa kể các yêu cầu sư phạm, để bạn trở thành được bản sao TTGH
TTGH, chỉ muốn được đóng góp bản sao về Growth Hacking trong con người bạn, chứ không phải tất cả con người bạn.

Xem lộ trình

Tải trọn bộ 5 tài liệu TTGH

Kèm gặp riêng TTGH (1-1)

Gồm:

 1. 5 giai đoạn Growth Hacking
 2. Chi tiết 46 Module Growth Hacking của 5 giai đoạn trên
 3. Tư tưởng phụ trợ chi phối Growth Hacking
 4. Video tóm gọn Growth Hacking.
 5. Sách trắng TTGH

Trọn bộ 5 tài liệu TTGH

Ngay sau khi bạn đăng ký, nhận được Sách trắng TTGH qua Facebook Mes của bạn.
Đảm bảo PC hoặc Mobile của bạn, đã đăng nhập sẵn, vào FB Mesenger.

Còn 2/4 suất

TTGH dạy trung bình 4 học viên, mỗi 4 tháng. Hiện tại, còn 2 suất

Hỏi đáp TTGH

Bất kì thứ gì

Nói vấn đề của bạn

Xem TTGH có thể giải quyết không?

Ôn lại lộ trình

3 giai đoạn: Con người - Sản phẩm - Growth Hacking chính xác làm chi tiết như thế nào?

Biết thêm: yêu cầu đầu ra

Của từng Module, trong Growth Hacking. Trong Website này, mới có lộ trình.

Bạn và TTGH có thể gặp mặt trực tiếp (hoặc bằng Zoom). Đăng ký ở mẫu phía trên, TTGH gọi lại cho bạn, trong ngày, giờ hành chính, hãy vui lòng để ý điện thoại của bạn. Vì nguồn lực có hạn, TTGH chỉ có thể gọi điện cho giới hạn khách hàng, mong bạn thông cảm, nếu TTGH không thể gọi lại cho bạn.