#Courses

Một ngày của TTGH

4h làm việc. Không cần làm gì phải cố gắng cả

TTGH Team thấy giống, câu nói của Taiichi Ohno, Toyota: “chúng tôi không đến Toyota để làm việc, chúng tôi đến để suy nghĩ”

Không theo đuổi gì hết
Anh em TTGH đi ra, đi vào, tắt não đạp xe buổi tối, xem Youtube, đi chơi, hoặc tìm cái gì đó để giết thời gian.

Hệ thống tự động. Và thống nhất. 

  • Nội dung Social liên tục cập nhật. Hàng ngày
  • Ad: Youtube, Facebook, Google Tìm kiếm. 24/7, không ngừng dây phút nào.
  • Lọc khách: tự động
  • Website Official (Chính thức): https://growth.vn/
  • Content B2B (Bán hàng Doanh nghiệp tới Doanh nghiệp): Sách trắng, Video Present, Live Stream

3 khách qua lọc / sản phẩm 200tr / ngày*

*: mỗi khi chạy quảng cáo. Không phải trong toàn thời gian.

Gọi xác nhận & bán hàng, là công việc “hành chính” duy nhất, mà Thái và anh em làm hàng ngày.

Dạy học và viết Blog

  • TTGH dạy học, cho học viên hiện tại.
  • Phục vụ khách hàng dùng nền tảng đào tạo TTGH
  • Và khi hứng, thì viết gì đó, vào Blog
  • Hết
Live Zalo