Hẹn riêng ngay?

Một ngày của TTGH

4h làm việc. Không cần làm gì phải cố gắng cả

“Khi chức năng đủ cứng, hình thức buộc phải tuân thủ chức năng”
Không có cách nào định vị giá trị của một lớp học tốt hơn, là việc nói về cuộc sống hàng ngày của thầy giáo. Hàng ngày, phần lớn thời gian của Thái và anh em là suy nghĩ, thông suốt rồi mới hành động. TTGH Team thấy giống, câu nói của Taiichi Ohno, Toyota: “chúng tôi không đến Toyota để làm việc, chúng tôi đến để suy nghĩ”


P/s: hệ thống dưới đây, chỉ là bề nổi của tảng băng. Còn bề chìm của nó là: tại sao TTGH không tối ưu gì nữa, cho hệ thống này (bất biến)?

Một ngày của TTGH

Không theo đuổi gì hết
Anh em TTGH đi ra, đi vào, tắt não đạp xe buổi tối, xem Youtube, đi chơi, hoặc tìm cái gì đó để giết thời gian.


Quan trọng: là chính trị vững vàng, cạnh tranh sát ván, trò chuyện khách hàng, và xông lên phía trước

Hệ thống tự động. Và thống nhất. 

 • Facebook Ad (Quảng cáo Facebook): 80 nhóm quảng cáo, 5 Tỉnh, mỗi ngày, với 5 tiêu đề chiến thắng
 • Chatbot lọc khách (Tin nhắn Facebook Tự động)
 • Website Official (Chính thức): https://growth.vn/
 • Landing Page (Trang bán hàng): là thứ bạn đang thấy. https://growth.vn/coaching/
 • Content B2B (Bán hàng Doanh nghiệp tới Doanh nghiệp): Sách trắng, Video Present, Live Stream

3 khách qua lọc / sản phẩm 200tr / ngày*

*: mỗi khi chạy quảng cáo. Không phải trong toàn thời gian.

Gọi xác nhận & bán hàng, là công việc “hành chính” duy nhất, mà Thái và anh em làm hàng ngày.

 • Có 3 khách hàng tiềm năng
 • Lọc khách
 • Bán hàng
 • Để bán sản phẩm 200tr
 • Mỗi ngày

TTGH thấy giống trò chuyện với từng khách hàng, hơn là đang kinh doanh.


Tại sao TTGH không bật quảng cáo 24/7: Vì TTGH dạy học thủ công, nên khi đủ học viên, thì dừng quảng cáo, không thể nhận thêm.

Tại sao TTGH thủ công: vì tư tưởng Don’t Scale chi phối.

Tại sao TTGH để Don’t Scale chi phối: vì khi hoa đủ nắng, tự khắc mọi thứ sẽ dần được mở rộng (phát triển hữu cơ, không cho nhân tạo)

TTGH không muốn to hơn nữa à? Có, nhưng biết đủ (đây là bản lĩnh)

Bật mí: số tiền TTGH đang kiếm, đủ để TTGH vừa đi vừa xé, không hết

Dạy học và viết Blog

 • TTGH dạy học, cho học viên hiện tại.
 • Phục vụ khách hàng dùng nền tảng đào tạo TTGH
 • Và khi hứng, thì viết gì đó, vào Blog
 • Hết