Một ngày của TTGH

~1h làm việc. Không cần làm gì phải cố gắng cả

Bao gồm toàn bộ công việc sau: viết content, kiểm tra quảng cáo, kiểm tra Chatbot, gọi điện tự vấn, bán hàng, dạy học cho học viên hiện tại.

Chưa kể: viết blog, đăng mạng xã hội.

 

Tại sao #TTGH được như vậy?

Vì chúng tôi có:

 • Triết lý, giúp cho chúng tôi: không sai lầm. Vì vậy, chúng tôi không phải vất vả, mà vẫn làm sai.
 • Team mạnh. Chúng tôi, thực sự tự hào về nhau.
 • Chúng tôi, biết cái gì, nên làm. Bởi không làm sai, nên chúng tôi, có nhiều năng lượng, cho việc đúng

Hệ thống tự động. Và thống nhất. 

 • Nội dung Social liên tục cập nhật. Hàng ngày. Lại còn bình an, mới kinh.
 • Content, mới tinh, được viết một cách dễ dàng.
 • Ad: Facebook, Google Tìm kiếm. 24/7, không ngừng dây phút nào.
 • Lọc khách: tự động
 • Website Official (Chính thức): https://growth.vn/

Chăm sóc & Trả lời khách hàng

Gần như ngay lập tức.

Tại sao?

Như chúng tôi đã nói: biết việc nào là sai, việc nào là đúng.

Anh em mạnh, và tinh gọn.

Khách hàng, phù hợp.

Dạy học và viết Blog

 • TTGH dạy học, cho học viên hiện tại.
 • Phục vụ khách hàng dùng nền tảng đào tạo TTGH
 • Và khi hứng, thì viết gì đó, vào Blog
 • Hết
Zalo Nhóm Kín