#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

6 xem
1

Tôi biết, nó phản trực giác với đa số mọi người

Bạn sẽ không thể làm điều này, bởi chỉ có KINH NGHIỆM, mới có thể cho bạn niềm tin với điều này. Nếu bạn nhìn lại quá khứ của mình, bạn sẽ có manh mối. Và khi nhìn đủ nhiều, bạn sẽ có sức mạnh, để làm điều phản trực giác này. Lời khuyên của tôi dành cho bạn là gì? Hãy thử không quan tâm đến TIỀN, trong 60 ngày tiếp theo, xem chuyện gì diễn ra? Nếu nó nổi lên, thử: cố tình quên nó xem. Bạn sẽ biết: tại sao tôi nói điều phản trực giác trên.

Bạn nghĩ sao?

Gửi điều này cho riêng ai đó?
Live Zalo