Hẹn riêng ngay?

Càng sống và làm việc, Thái càng thấy hiệu quả không phải là cái khó. Khó hơn gấp trăm lần, là hiệu quả, và chịu tải được, trên quy mô lớn

Không có may mắn. Chỉ có kĩ năng