#Courses

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

0 xem
0

Càng sống và làm việc, Thái càng thấy hiệu quả không phải là cái khó. Khó hơn gấp trăm lần, là hiệu quả, và chịu tải được, trên quy mô lớn

Không có may mắn. Chỉ có kĩ năng

Live Zalo