Tư tưởngHẹn TTGH (1-1)Sách trắng

Càng sống và làm việc, Thái càng thấy hiệu quả không phải là cái khó. Khó hơn gấp trăm lần, là hiệu quả, và chịu tải được, trên quy mô lớn

Không có may mắn. Chỉ có kĩ năng

Tiếp theo: Hẹn riêng TTGH

Hỏi TTGH bất kì điều gì, hoặc nói khó khăn bạn đang gặp phải trong quảng cáo?  Hẹn riêng TTGH (1-1)