Hẹn riêng ngay?

Rồi sẽ đến ngày, bạn nhận ra: sản phẩm có phức tạp về mặt kĩ thuật đến mấy. Cũng vẫn có thể thua một sản phẩm đơn giản, với sứ mệnh lớn lao và chân thật

Tô Thái