Tư tưởngHẹn TTGH (1-1)Sách trắng

Rồi sẽ đến ngày, bạn nhận ra: sản phẩm có phức tạp về mặt kĩ thuật đến mấy. Cũng vẫn có thể thua một sản phẩm đơn giản, với sứ mệnh lớn lao và chân thật

Tô Thái

Tiếp theo: Hẹn riêng TTGH

Hỏi TTGH bất kì điều gì, hoặc nói khó khăn bạn đang gặp phải trong quảng cáo?  Hẹn riêng TTGH (1-1)