Hẹn riêng ngay?

Biết càng sâu bên trong, bạn càng ghét những thứ để phục vụ bên ngoài. Vì sao? Nó cản trở cho quy mô lớn