Không ai là không thích Tự do. Bất cứ nơi nào có Nguyên tắc, là không ai muốn bước vào. Chỉ khi Lỗi, người ta mới biết: mình đã sai lầm như thế nào, khi Tự Do Vô Nguyên tắc Cực Đoan

Càng nhiều thực tiễn được Tẩm ướp trong Nội dung Nguyên tắc đó, thì Nguyên tắc đó càng được Thi hành triệt để

Zalo Chat