HÔM NAY

Tô Thái Growth Hacking

Tinh gọn cho Khởi nghiệp

 

Xem chi tiết

Bạn có biết, từ “vì khách hàng”, mà người ta vẫn xa xả, khó thế nào không? Nó phải có tối thiểu 3 điều. Là: sẵn sàng 24/7 từ tốn gặp khách hàng, duy trì kĩ thuật xuất sắc, và R&D xây dựng thành công điều phức tạp

Tô Thái

Hẹn riêng #TTGH

Trao đổi trực tiếp vấn đề bạn đang gặp cùng #TTGH

Chúng tôi nghĩ, mình có thể giúp được bạn
Việc để lại tên và số điện thoại, vì chúng ta chưa quen biết nhau. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn và có thể cùng nhau Zoom
Chúng tôi nghĩ: chúng tôi biết tại sao bạn đang gặp vấn đề này.
Zalo Nhóm Kín