Bạn có biết, từ “vì khách hàng”, mà người ta vẫn xa xả, khó thế nào không? Nó phải có tối thiểu 3 điều. Là: sẵn sàng 24/7 từ tốn gặp khách hàng, duy trì kĩ thuật xuất sắc, và R&D xây dựng thành công điều phức tạp

Tô Thái

Zalo Chat