Khi bạn trải qua đủ Vinh quang và cay đắng, bạn sẽ hiểu một điều, kiểu như: Tại sao Càn Long, giữ cả Lưu Dung và Hòa Thân. Cùng lúc

Tô Thái

Zalo Chat