#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

4 xem
0

Có được TƯ DUY NỀN, bạn tha hồ yếu đuối

Hãy cứ học chiêu trò. Nhưng đúc rút nó liên tục, để thành cái gọi là: Giá trị cốt lõi của bạn. Tiếp tục học, làm, và rút cốt lõi. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ có nền móng

Bạn nghĩ sao?

Gửi điều này cho riêng ai đó?
Live Zalo