#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

2 xem
0

Hoặc quá chìm lắng, hoặc quá nhiệt tình

11 năm qua cho Thái thấy rằng: nếu không đóng cửa lại một giai đoạn, bạn không bao giờ tiến được sang tầng level tiếp theo. Mỗi lần như vậy, giống như con cua lột xác vậy

Live Zalo