Khoa học quảng cáo – Claude Hopskin

Khoa học quảng cáo

Đọc hết quyển này, bạn sẽ vững tin hơn vào con đường quảng cáo của mình. Trong kinh doanh nói riêng, Thái thấy, khôn ngoan, suốt ngày thay đổi, không hiệu quả bằng: chọn một con đường phù hợp, rồi biết vì sao tin nó, mà đi với nó cả đời

Smac

Là một bộ triết lý, được viết thành văn bản, của riêng bạn. Nó được lưu trong Google Keep, để bạn mở ra, kiểm tra lại mình hàng ngày, xem có đi lệch giá trị cốt lõi không. Smac thường được cấu tạo bởi 2 thành phần: kinh nghiệm thành bại của bạn trong quá khứ, và triết lý bạn học được sau này. Có Smac, tâm lý của mỗi người có chỗ dựa. Thay vì sợ hãi, nghĩ linh tinh, chúng ta kiểm điểm, xem mình đúng Smac chưa đã