ea17e0111b67cd7d5f1a3d6837fcea7f.jpg_525x525q80

Khoa học quảng cáo – Claude Hopskin

Đọc hết quyển này, bạn sẽ vững tin hơn vào con đường quảng cáo của mình. Trong kinh doanh nói riêng, Thái thấy, khôn ngoan, suốt ngày thay đổi, không hiệu quả bằng: chọn một con đường phù hợp, rồi biết vì sao tin nó, mà đi với nó cả đời

Trong:
Gửi một người bạn
Zalo Chat