Tư tưởngHẹn TTGH (1-1)Sách trắng
1_4VwYKn4saUuds2sN25yhCQ

Paul Graham Quote

Bạn hãy xem, Trùm của Blitz Scaling (tăng trưởng thần tốc), thực chất lại tăng trưởng bằng cách nào. Qua một số câu nói của ông ấy

Link: https://www.goodreads.com/author/quotes/23551.Paul_Graham#:~:text=%E2%80%9CDon’t%20ignore%20your%20dreams,cultivate%20friendships%3B%20be%20happy.%E2%80%9D&text=%E2%80%9CPeople%20who%20do%20good%20work,creator%20sees%20nothing%20but%20flaws.

Trong:

4 lượt xem

Bạn thấy sao?

1
0
Gửi một người bạn
Tiếp theo

Tiếp theo: Hẹn riêng TTGH

Hỏi TTGH bất kì điều gì, hoặc nói khó khăn bạn đang gặp phải trong quảng cáo?  Hẹn riêng TTGH (1-1)