Hẹn riêng ngay?

Paul Graham Quote

Bạn hãy xem, Trùm của Blitz Scaling (tăng trưởng thần tốc), thực chất lại tăng trưởng bằng cách nào. Qua một số câu nói của ông ấy

Link: https://www.goodreads.com/author/quotes/23551.Paul_Graham#:~:text=%E2%80%9CDon’t%20ignore%20your%20dreams,cultivate%20friendships%3B%20be%20happy.%E2%80%9D&text=%E2%80%9CPeople%20who%20do%20good%20work,creator%20sees%20nothing%20but%20flaws.

Trong:
Gửi một người bạn