HÔM NAY

Tô Thái Growth Hacking

Tinh gọn cho Khởi nghiệp

 

Xem chi tiết

1_4VwYKn4saUuds2sN25yhCQ

Paul Graham Quote

Bạn hãy xem, Trùm của Blitz Scaling (tăng trưởng thần tốc), thực chất lại tăng trưởng bằng cách nào. Qua một số câu nói của ông ấy

Link: Paul Gramham Quote

TƯƠNG TÁC

Bạn thấy sao?
1
Gửi cho một ai đó?
Hẹn riêng #TTGH

Trao đổi trực tiếp vấn đề bạn đang gặp cùng #TTGH

Chúng tôi nghĩ, mình có thể giúp được bạn
Việc để lại tên và số điện thoại, vì chúng ta chưa quen biết nhau. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn và có thể cùng nhau Zoom
Chúng tôi nghĩ: chúng tôi biết tại sao bạn đang gặp vấn đề này.
Zalo Nhóm Kín