Zalo

Nếu em thích kiểu hoành tráng, em đã theo học những nơi có 100-1000 nhân sự rồi. Nhưng mà, đời dạy em, những thứ ấy, nó không vững chắc

Trần Dương