“Cậu điên à. Không, chúng ta không thể tuyển từng đấy người. Microsoft phải chuẩn bị đủ lượng tiền mặt trong 1 năm, mà không có xu lãi nào hết”

Bill Gates

Zalo Chat