Cái giá đôi lúc phải trả, cho tài năng, là thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn

Đặc biệt là về khuya. Mặc dù chuyện này thỉnh thoảng diễn ra, nhưng nó có. Lúc này, bạn chỉ mong có người tâm sự được, đủ bản lĩnh hiểu được sự phức tạp trong tư duy của bạn. Nhưng không thể

Zalo Chat