#Courses

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

0 xem
0

Tiêu chuẩn tác nghiệp, là thứ thường bị khinh thường, trong mỗi buổi nói chuyện tập thể. Người ta chỉ thấy nó khô cứng, khó chịu, không thú vị. Nhưng người ta không biết được rằng, nhờ cái thứ khô cứng ấy, mà có những đội quân thần tốc, đã bao phủ thị trường

Tô Thái

Live Zalo