Tư tưởngHẹn TTGH (1-1)Sách trắng

Tiêu chuẩn tác nghiệp, là thứ thường bị khinh thường, trong mỗi buổi nói chuyện tập thể. Người ta chỉ thấy nó khô cứng, khó chịu, không thú vị. Nhưng người ta không biết được rằng, nhờ cái thứ khô cứng ấy, mà có những đội quân thần tốc, đã bao phủ thị trường

Tô Thái

Tiếp theo: Hẹn riêng TTGH

Hỏi TTGH bất kì điều gì, hoặc nói khó khăn bạn đang gặp phải trong quảng cáo?  Hẹn riêng TTGH (1-1)