HÔM NAY

Tô Thái Growth Hacking

Tinh gọn cho Khởi nghiệp

 

Xem chi tiết

Nếu bỏ phiếu, đa phần bản năng chúng ta đều quá thiên lệch về mong muốn một hệ thống mở. Nó vui vẻ, thú vị, và có vẻ có phần cho tất cả mọi người. Nhưng, điểm mạnh của một hệ thống đóng, là: vững chắc, ổn định, và làm được những thứ phức tạp. Hãy biết: khi nào cần mở, và khi nào cần đóng

Tô Thái

Here is Content

Hẹn riêng #TTGH

Trao đổi trực tiếp vấn đề bạn đang gặp cùng #TTGH

Chúng tôi nghĩ, mình có thể giúp được bạn
Việc để lại tên và số điện thoại, vì chúng ta chưa quen biết nhau. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn và có thể cùng nhau Zoom
Chúng tôi nghĩ: chúng tôi biết tại sao bạn đang gặp vấn đề này.
Zalo Nhóm Kín