Hẹn riêng ngay?

Khi chức năng đủ cứng, hình thức buộc phải tuân theo chức năng

Paul Graham