#Courses

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

0 xem
0

Thực lòng mà nói, Thái có thể nhận những học viên, thích não phẳng (không nhìn lại chính mình) . Nhưng, trong thâm tâm, thì: có chết đói, cũng không muốn nhận học viên dạng này. Đời dạy Thái: bền vững và to lớn, khó hơn, có lẽ là hàng tỉ lần, tính hiệu quả

Live Zalo