Hẹn riêng ngay?

Thực lòng mà nói, Thái có thể nhận những học viên, thích não phẳng (không nhìn lại chính mình) . Nhưng, trong thâm tâm, thì: có chết đói, cũng không muốn nhận học viên dạng này. Đời dạy Thái: bền vững và to lớn, khó hơn, có lẽ là hàng tỉ lần, tính hiệu quả