#Courses

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

0 xem
0

Nếu bạn đang cảm thấy mình quá yếu kém, so với những người xung quanh, thì, hãy cứ giữ lấy nhé. Nó là đặc sản, của những người siêu giàu, bền vững, và thong dong đấy. Thứ bạn thiếu, chỉ là một chút ít, kĩ năng cứng nữa thui

Tô Thái

Live Zalo