Tư tưởngHẹn TTGH (1-1)Sách trắng

Người ta chỉ mong muốn điều tốt đẹp, sung sướng, bình yên. Không biết giá trị của những lúc học tập, đem lại cho mình sự bền vững và to lớn

Tiếp theo: Hẹn riêng TTGH

Hỏi TTGH bất kì điều gì, hoặc nói khó khăn bạn đang gặp phải trong quảng cáo?  Hẹn riêng TTGH (1-1)