Hẹn riêng ngay?

Người ta chỉ mong muốn điều tốt đẹp, sung sướng, bình yên. Không biết giá trị của những lúc học tập, đem lại cho mình sự bền vững và to lớn