HÔM NAY

Tô Thái Growth Hacking

Tinh gọn cho Khởi nghiệp

 

Xem chi tiết

Rất ít người quan tâm đến đối thủ cạnh tranh. Một số, lại bị cạnh tranh quá nhiều, mà quên mất chính mình.

Tô Thái

  • Với người số 1, Thái nghĩ rằng: một là bạn đang rất nghèo, hai là đang rất giàu. Khả năng đầu cao hơn
  • Với người số 2: bạn mà vẫn mãi chỉ biết một vế như vậy: đừng mong bền vững và lớn lao nhé. (Note: Thái biết bạn đang kiếm được tiền)
Hẹn riêng #TTGH

Trao đổi trực tiếp vấn đề bạn đang gặp cùng #TTGH

Chúng tôi nghĩ, mình có thể giúp được bạn
Việc để lại tên và số điện thoại, vì chúng ta chưa quen biết nhau. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn và có thể cùng nhau Zoom
Chúng tôi nghĩ: chúng tôi biết tại sao bạn đang gặp vấn đề này.
Zalo Nhóm Kín