Rất ít người quan tâm đến đối thủ cạnh tranh. Một số, lại bị cạnh tranh quá nhiều, mà quên mất chính mình.

Tô Thái

  • Với người số 1, Thái nghĩ rằng: một là bạn đang rất nghèo, hai là đang rất giàu. Khả năng đầu cao hơn
  • Với người số 2: bạn mà vẫn mãi chỉ biết một vế như vậy: đừng mong bền vững và lớn lao nhé. (Note: Thái biết bạn đang kiếm được tiền)
Zalo Chat