HÔM NAY

Tô Thái Growth Hacking

Tinh gọn cho Khởi nghiệp

 

Xem chi tiết

Dựng nước cần mạnh bạo. Giữ nước cần trung dung. Mỗi việc có phép riêng, không thể áp dụng chúng cho nhau

Tào Tháo. (Trích đoạn trongTam Quốc diễn nghĩa, VTV, Tập 48, Trương Tùng dâng địa đồ, phút 11:30)

Trong thời buổi hiện đại:

  • Đã Kinh doanh thì tuyệt đối không được động nội bộ
  • Đã Nội bộ, thì tuyệt đối không được đi Kinh doanh (gặp khách hàng)
Hẹn riêng #TTGH

Trao đổi trực tiếp vấn đề bạn đang gặp cùng #TTGH

Chúng tôi nghĩ, mình có thể giúp được bạn
Việc để lại tên và số điện thoại, vì chúng ta chưa quen biết nhau. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn và có thể cùng nhau Zoom
Chúng tôi nghĩ: chúng tôi biết tại sao bạn đang gặp vấn đề này.
Zalo Nhóm Kín