Ở Việt Nam, từ nói chuyện với bố mẹ, chương trình trên Kênh truyền hình của nhà Đài chính thức, đều: chỉ có Bảo thủ, vững chắc, không thay đổi, mới là đúng đắn. Còn tất cả những thể loại cấp tiến, tìm con đường mới: đều là rẻ rách!

Tư duy của #TTGH: chỉ biết cấp tiến xông lên, hoặc chỉ biết co cụm bền vững, thiên lệch mới là rẻ rách

Thái muốn nói câu này.
– Những bạn thuần túy bền vững này: có ai trở nên giỏi, mà không làm sai.
Khi những con người cấp tiến ấy đang luyện tập: các bạn ấy tham lam, mất dạy, và đầy lỗi.
Theo thời gian, những bạn cấp tiến ấy, sẽ rút được kinh nghiệm, của riêng mình.
Và, các bạn ấy dùng Tài năng của mình khéo léo hơn.
Đến khi hoàn hảo, các bạn ấy có cả: Tài năng và Chính trị.
Còn bạn: có gì lúc này?

– Những bạn Cấp tiến, hãy giữ nguyên điều bạn đang muốn làm.
Nhưng cố gắng lắng nghe bản thân hơn.
Xông lên.
Nhưng đừng để đi Tù. Đi Tù thì mất thời gian, và không vui đâu.
Hãy cứ sai, cứ lỗi.
Cứ bị chửi.
Những hãy: biết dừng, biết lắng nghe.
Đừng đánh lừa bản thân.
Khi đến lúc.
Ông trời không phụ các bạn đâu.


Kết luận.
Góc nhìn của #TTGH:
Thuần: Bền vững.
Hay thuần Cấp tiến.
Đều rẻ rách.

Zalo Chat