Hẹn riêng ngay?

Giỏi, nghĩa là bạn giúp mình tỏa sáng được. Siêu hạng, là bạn giúp người khác tỏa sáng được

Tô Thái