Hẹn riêng ngay?

Lập trình chỉ ra rằng, năng lực chịu tải của một hệ thống, tỉ lệ nghịch với: bóng bẩy, phức tạp, và quá chi tiết

Tô Thái