Tư tưởngHẹn TTGH (1-1)Sách trắng

Lập trình chỉ ra rằng, năng lực chịu tải của một hệ thống, tỉ lệ nghịch với: bóng bẩy, phức tạp, và quá chi tiết

Tô Thái

2 lượt xem

Bạn thấy sao?

0
0
Gửi một người bạn
Tiếp theo

Tiếp theo: Hẹn riêng TTGH

Hỏi TTGH bất kì điều gì, hoặc nói khó khăn bạn đang gặp phải trong quảng cáo?  Hẹn riêng TTGH (1-1)