#Courses

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

0 xem
0

Lập trình chỉ ra rằng, năng lực chịu tải của một hệ thống, tỉ lệ nghịch với: bóng bẩy, phức tạp, và quá chi tiết

Tô Thái

Live Zalo