HÔM NAY

Tô Thái Growth Hacking

Tinh gọn cho Khởi nghiệp

 

Xem chi tiết

Heart_corazón.svg

Dân

Không được đâu, các Sói đau đầu ak.

Thời Tam Quốc bên Trung Quốc
Lưu Bị, thương dân. Ok.
Nhưng đi kèm cái thương dân đó, là: phục hưng Hán Thất.
Vì vậy, Lưu Bị coi Tào Tháo là kẻ thù.
***
Hừm.
Hì.
***
Vậy nên,
Xin lỗi nhé cuộc đời.
***
Vì dân nghĩa là gì, biết không?
Là để cho Tào Tháo thống trị, chấm dứt binh đao.
Nếu quản trị tốt, dân tự khắc được bình an, có cơm ăn áo mặc.
Nếu không tốt, dân sẽ phế.
***
Lịch sử nói lại: dân chúng thời Tam quốc, cũng nói: ai làm Vua cũng được, miễn là binh đao chấm dứt.
Họ muốn vậy.
Mà a nghĩ là bốc phét: nếu muốn, đã không tòng quân.
Cũng khó, thời mà nhà nhà tòng quân, không tòng quân, thiên hạ lại bảo không có chí. Vk con lại bảo không biết nuôi gia đình
***
Mệt hết người.
***
Vậy nên,
Xin lỗi cuộc đời.
***
Không được đâu.
Các Sói đau đầu ak

TƯƠNG TÁC

Bạn thấy sao?
0

Bạn nghĩ gì?

Gửi cho một ai đó?
Hẹn riêng #TTGH

Trao đổi trực tiếp vấn đề bạn đang gặp cùng #TTGH

Chúng tôi nghĩ, mình có thể giúp được bạn
Việc để lại tên và số điện thoại, vì chúng ta chưa quen biết nhau. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn và có thể cùng nhau Zoom
Chúng tôi nghĩ: chúng tôi biết tại sao bạn đang gặp vấn đề này.
Zalo Nhóm Kín