HÔM NAY

Tô Thái Growth Hacking

Tinh gọn cho Khởi nghiệp

 

Xem chi tiết

phá hủy

Cảm giác yêu

nó có thể biểu hiện như thế nào?

Là khi, bạn thấy được mình, đã có thứ: không thể thay thế, không thể xóa bỏ, không thể chống phá, không thể chọc ngoáy.
Trong bất biến có sự tiến hóa: lấy gì mà thay thế nó đây?
Những thứ cản trở quy mô lớn, bị loại bỏ. Không những là những thứ nhìn thấy bằng mắt. Mà còn là những thứ không nhìn thấy bằng mắt.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, là câu nói của những người chỉ đang mong thành bại trong một trận đánh. Còn với người đã biến đánh trận thành niềm vui thích, thì nếu chẳng may, chẳng may có thua vài trận, thì cũng đương nhiên chả sao cả.
Thắng: hưởng. Thua: xem xét. Hỏi thế lấy gì thua?
Đến câu hỏi: tại sao nó tồn tại? Mà câu trả lời là: để giết thời gian. Thì làm sao mà cái đó mất?
Không có chỗ cho sự lãng phí ngầm ở quy mô lớn. Nguồn lực, ngày càng mở ra, để phục vụ. Không phải để lãng phí cho nội bộ yếu kém.

Biến sắp tới, có lẽ sẽ rất căng

Hẹn riêng #TTGH

Trao đổi trực tiếp vấn đề bạn đang gặp cùng #TTGH

Chúng tôi nghĩ, mình có thể giúp được bạn
Việc để lại tên và số điện thoại, vì chúng ta chưa quen biết nhau. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn và có thể cùng nhau Zoom
Chúng tôi nghĩ: chúng tôi biết tại sao bạn đang gặp vấn đề này.
Zalo Nhóm Kín