#Courses

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

6 xem
0
phá hủy

Cảm giác yêu

nó có thể biểu hiện như thế nào?

Là khi, bạn thấy được mình, đã có thứ: không thể thay thế, không thể xóa bỏ, không thể chống phá, không thể chọc ngoáy.
Trong bất biến có sự tiến hóa: lấy gì mà thay thế nó đây?
Những thứ cản trở quy mô lớn, bị loại bỏ. Không những là những thứ nhìn thấy bằng mắt. Mà còn là những thứ không nhìn thấy bằng mắt.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, là câu nói của những người chỉ đang mong thành bại trong một trận đánh. Còn với người đã biến đánh trận thành niềm vui thích, thì nếu chẳng may, chẳng may có thua vài trận, thì cũng đương nhiên chả sao cả.
Thắng: hưởng. Thua: xem xét. Hỏi thế lấy gì thua?
Đến câu hỏi: tại sao nó tồn tại? Mà câu trả lời là: để giết thời gian. Thì làm sao mà cái đó mất?
Không có chỗ cho sự lãng phí ngầm ở quy mô lớn. Nguồn lực, ngày càng mở ra, để phục vụ. Không phải để lãng phí cho nội bộ yếu kém.

Biến sắp tới, có lẽ sẽ rất căng

Live Zalo