Tô Thái Growth Hacking

Tinh gọn cho Khởi nghiệp

Rút từ:

  • Những lần doanh thu >1 tỷ đồng. Với chi phí < 5%, trong ~60 ngày
  • ~4 tỷ (đồng), tài sản đầu tiên.
  • 11 năm Growth Hacking
  • 5 năm đào tạo (đưa học viên đến kết quả cuối giai đoạn học tập)
Xem #TTGH

GrowthVN System (#GVS)

Xây Hạ tầng Website cho Startup. Đáp ứng tiêu chí: Quy mô lớn – Đa dạng – Linh hoạt

Giúp Startup: Bán hàng  – Đào tạo – Growth Hacking –  trên Quy Mô lớn

Xem thử #GVS

GrowthVN Agency (#GVA)

Dịch vụ Marketing Outsource. Xây dựng Hệ thống Growth Hacking từ A đến Y cho Startup

Bởi: Tô Thái Growth Hacking & Team

Xem thử #GVA
Tô Thái - 500

GrowthVN là một Startup

Hoạt động vì Một Lý tưởng: Tinh gọn cho Startup

 

11 năm tìm tòi, thử nghiệm và đào tạo, chúng tôi có cơ hội trực tiếp gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, bế tắc mà những Startup gặp phải, trong con đường kinh doanh của mình.

Startup không chỉ là những Tổ chức mới thành lập, mà còn là những Dự án mới trong một tổ chức lâu năm.

Bằng việc nhìn lại hàng trăm lần những kinh nghiệm

Chúng tôi nhận thấy rằng: những gì đem lại kết quả, thực sự phản trực giác, rất rất khác với những gì theo suy nghĩ thông thường.

Còn nếu chỉ làm việc thuần theo Bản năng, cảm xúc thuần theo ngoại cảnh, bạn: thường không biết làm gì, hoặc có làm cũng thất bại.

Vì không có nhiều Startup có kĩ năng nhìn lại.

Và nhận thức ra, hay gọi tên được những điều nhỏ bé, để giúp Startup của mình vượt qua khó khăn, thành công, và ngày càng phát triển…

Nên đó chính là lý do, mà GrowthVN nên tồn tại.

Nếu nói một điều về GrowthVN.

Thì nó có thể là: chúng tôi giúp bạn, gọi tên ra, những điều, ai cũng biết, nhưng chẳng ai DÁM gọi tên.

hockeystick
Mô hình Tăng trưởng Gậy Hockey. Chính xác là mô hình, mà GrowthVN muốn đóng góp cho Startup (Ấn vào hình để Zoom)

Hiện đang cung ứng

Tô Thái Growth Hacking

Tinh gọn cho Startup


Startup là Hành trình từ 0 đến 1. Bí mật giúp nó hiệu quả, cực kỳ phản trực giác (đến mức CỰC ĐOAN) với suy nghĩ thông thường.

Tìm hiểu

GrowthVN System (#GVS)

Xây Hạ tầng Website. Đáp ứng tiêu chí: Quy mô lớn – Đa dạng – Linh hoạt cho Startup


Giúp Tổ chức: Tự động – Bán hàng  – Đào tạo – Growth Hacking –  trên Quy Mô lớn

Tìm hiểu

Suy nghĩ ngoài lề

Bảo hiểm

Nhận lại x% tiền (thỏa thuận)

Nếu không đạt mục tiêu được đưa ra từ đầu, bằng con số. 

Làm bạn trọn đời

Và nhận kiến thức cập nhật, dựa trên nền tảng bất biến bạn đã được học.

Có Hỗ trợ trong 24h

Bởi Chuyên viên của GrowthVN, chúng tôi có trình độ ngang ngang nhau.

Biết hết thông tin

Từ việc GrowthVN công khai, tất cả những gì chúng tôi có thể làm, làm tốt, và có thể mang lại giá trị cho bạn. 

Zalo Nhóm Kín