Growth Hacking

Base

18 khóa học, chia 6 giai đoạn, trang bị nền tướng Growth Hacking: thu nhập trung bình 144tr/tháng, liên tục 8 tháng.

Bản đồ GHB (ấn để phóng to)

Mục tiêu

Mục tiêu

Vượt qua 18 khóa học, chia 6 giai đoạn, để trang bị nền tướng Growth Hacking trước. Xem thêm

10 giá trị đầu ra

18 khóa học, chia 6 giai đoạn. Với video 4p cho 5 chủ đề diễn giải, bài tập dễ trước khó sau, kiểm tra đa dạng.
Để đạt 10 giá trị đầu ra GHB

3 điều lệnh sư phạm

Kiểm tra mỗi kết quả bằng mắt - đưa phương án và thầy làm mẫu - xen giữa những buổi Freedom. Học thử Google Keep - rảnh 3h/ngày dưới mọi áp lực để kiểm định

Growth E-Learning

Một nền tảng giáo dục: dùng 1 lần hiểu toàn. Chịu tải: 11k cùng lúc, 600ms/truy vấn.
Kèm 5 công cụ hỗ trợ học: Tiền thưởng, Blog, Zoom, diễn đàn, zalo