#Courses

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

9 xem
0
tập thể và cá nhân

Tập thể và cá nhân

Những thứ vững chắc, thì hiếm khi hiệu quả ngay. Những thứ hiệu quả ngay, thì thường rất đáng ghét, khó có thể trụ được lâu dài (nhưng lại kiếm sống được ngay trước mắt.)

Chuẩn mực công thức thì dễ làm. Nhưng thất bại khi cận chiến vì thiếu linh hoạt.
Quá linh hoạt, thì biết nên làm gì, mà lực bất tòng tâm, không thể làm được.
Thuần túy mất dạy, sẽ sinh tồn được trong ngắn hạn. Mất mát trong dài hạn.
Thuần túy bền vững, ngắn hạn gặp khó khăn, và có thể chết. Dài hạn được đền đáp cực kì xứng đáng.
Mị dân thì lùa được nhiều. Nhưng chỉ lùa được trong ngắn hạn.
Khô khan thì lùa được ít người. Nhưng ngày càng to lớn.
——————————
Hà tất chỉ biết một trong hai?
Thời nào thì thức ấy. Đoạn nào thì vai ấy.
Chỉ tiếc là: những lời nói thành công nói cho mọi người, thường rất đẹp. Mà toàn bị che giấu đi, đoạn “xấu xí” của nó.
Vậy tại sao: không biết cả hai?
Mị dân trước. Bền vững sau.
Với khách hàng cần lí trí. Với anh em trong nhà cần chân tình.
Quảng cáo cần mất dạy. Sau bán cần bền chắc.
———————————————————-
Ai biết được sức mạnh của hai mặt đối lập? Ai biết được dùng mặt nào vào lúc nào? Ai biết được cá nhân và tập thể?

Live Zalo