Phụ nữ luôn biết giới hạn bản thân, nhưng suy nghĩ không đủ sâu sắc. Đàn ông nghĩ được sâu sắc, nhưng không biết giới hạn bản thân. Chỉ có vừa suy nghĩ sâu sắc, vừa biết giới hạn bản thân, mới là Founder TTGH Style

Tô Thái

Zalo Chat