HÔM NAY

Tô Thái Growth Hacking

Tinh gọn cho Khởi nghiệp

 

Xem chi tiết

Phụ nữ luôn biết giới hạn bản thân, nhưng suy nghĩ không đủ sâu sắc. Đàn ông nghĩ được sâu sắc, nhưng không biết giới hạn bản thân. Chỉ có vừa suy nghĩ sâu sắc, vừa biết giới hạn bản thân, mới là Founder TTGH Style

Tô Thái

Hẹn riêng #TTGH

Trao đổi trực tiếp vấn đề bạn đang gặp cùng #TTGH

Chúng tôi nghĩ, mình có thể giúp được bạn
Việc để lại tên và số điện thoại, vì chúng ta chưa quen biết nhau. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn và có thể cùng nhau Zoom
Chúng tôi nghĩ: chúng tôi biết tại sao bạn đang gặp vấn đề này.
Zalo Nhóm Kín