HÔM NAY

Tô Thái Growth Hacking

Tinh gọn cho Khởi nghiệp

 

Xem chi tiết

Khi nội lực của bạn đủ mạnh, đơn giản là bạn sẽ không cho phép bất cứ điều gì mệt mỏi, bất ổn, bất tài được phép bước vào cuộc đời bạn. Bạn đơn giản không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ là ngay lúc này, bạn không thỏa hiệp. Bạn mạnh đến độ: giặc ngoài còn không dám có ý đồ tấn công, chứ đừng nói chúng làm. Bạn tổ chức cuộc sống của mình, để xóa sạch 3 giặc trên. Chính trị mới khó, chứ cách làm thì không khó bằng.

Hẹn riêng #TTGH

Trao đổi trực tiếp vấn đề bạn đang gặp cùng #TTGH

Chúng tôi nghĩ, mình có thể giúp được bạn
Việc để lại tên và số điện thoại, vì chúng ta chưa quen biết nhau. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn và có thể cùng nhau Zoom
Chúng tôi nghĩ: chúng tôi biết tại sao bạn đang gặp vấn đề này.
Zalo Nhóm Kín