Khi nội lực của bạn đủ mạnh, đơn giản là bạn sẽ không cho phép bất cứ điều gì mệt mỏi, bất ổn, bất tài được phép bước vào cuộc đời bạn. Bạn đơn giản không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ là ngay lúc này, bạn không thỏa hiệp. Bạn mạnh đến độ: giặc ngoài còn không dám có ý đồ tấn công, chứ đừng nói chúng làm. Bạn tổ chức cuộc sống của mình, để xóa sạch 3 giặc trên. Chính trị mới khó, chứ cách làm thì không khó bằng.

Zalo Chat