HÔM NAY

Tô Thái Growth Hacking

Tinh gọn cho Khởi nghiệp

 

Xem chi tiết

hoa roi cua phat

Hoa rơi cửa Phật

– Lê Khánh Linh

Sân chùa cửa Phật đoá hoa rơi
Bỏ hết hư danh chốn chợ đời
Sắc tựa bông hường đơm núi thẳm
Hương ngờ ánh bạc ém trùng khơi
Không màng chữ Hiển còn mong đợi
Chẳng thiết câu Vinh vẫn gọi mời
Thỉnh mõ rền chuông hồn tĩnh tại
Duyên trầu giữ chặt ở trong cơi!

TƯƠNG TÁC

Bạn thấy sao?
0

Bạn nghĩ gì?

Gửi cho một ai đó?
Hẹn riêng #TTGH

Trao đổi trực tiếp vấn đề bạn đang gặp cùng #TTGH

Chúng tôi nghĩ, mình có thể giúp được bạn
Việc để lại tên và số điện thoại, vì chúng ta chưa quen biết nhau. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn và có thể cùng nhau Zoom
Chúng tôi nghĩ: chúng tôi biết tại sao bạn đang gặp vấn đề này.
Zalo Nhóm Kín