#Courses

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

0 xem
0

Duy ngã độc tôn

Bạn có biết, vì sao khi thành công rồi, lại nên duy ngã độc tôn không? Thật xứng đáng ăn gạch đá. Bởi chỉ có tư duy phản trực giác đó, mới bảo vệ được: sự bình an, vừa sức, thành bại không chắc chắn, của quá trình khởi nghiệp. Trước bản năng của bày sói: lợi ích, chấp quả, showbiz, thú vị. Và cả bản năng thích bố đời, mẹ thiên hạ, của chính mình, khi đang ngây ngất trong men thành công: ta giỏi thế, sao không hoành tráng lên mà đi gỡ nhà thiên hạ, cho thể…

Live Zalo