HÔM NAY

Tô Thái Growth Hacking

Tinh gọn cho Khởi nghiệp

 

Xem chi tiết

hai mặt đối lập

Hai mặt Đối lập

Bảo sao…

Kiếm tiền cần Vô Vi. Sản xuất cần Lí trí.

Đánh trận cần Cạnh Tranh. Trong nhà cần Đoàn Kết.

Bán hàng cần buông lơi. Kĩ thuật cần rõ ràng.

Người lạ cần Tầm nhìn chung. Đồng đội cần chung Giá trị cốt lõi.

Theo đuổi thì Dễ. Nhìn lại thì Khó.

Lợi ích dễ đến với nhau. Trái tim khó rời nhau.

Người thích Hưởng thụ, để họ làm khách hàng. Người có Bản lĩnh, mời họ làm đồng đội.

Làm theo Checklist thì nhanh. Làm theo Tâm thì hiệu quả.


Vạn vật quy tâm.

Chỉ có Đạo Trung Lập là luôn đẹp.

Ai đã ở đây?

 

TƯƠNG TÁC

Bạn thấy sao?
1

Bạn nghĩ gì?

Gửi cho một ai đó?
Hẹn riêng #TTGH

Trao đổi trực tiếp vấn đề bạn đang gặp cùng #TTGH

Chúng tôi nghĩ, mình có thể giúp được bạn
Việc để lại tên và số điện thoại, vì chúng ta chưa quen biết nhau. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn và có thể cùng nhau Zoom
Chúng tôi nghĩ: chúng tôi biết tại sao bạn đang gặp vấn đề này.
Zalo Nhóm Kín