Đối lập

Bảo sao…

Kiếm tiền cần Vô Vi. Sản xuất cần Lí trí.

Tổ chức cần Cạnh Tranh. Cá nhân cần Đoàn Kết

Bán hàng cần buông lơi. Kĩ thuật cần rõ ràng.

Người ngoài cần Tầm nhìn. Đối tác cần Kẻ thù chung. Đồng đội cần chung Giá trị cốt lõi.

Theo đuổi thì Dễ làm. Nhìn lại thì hiệu quả.

Lợi ích dễ đến. Trái tim khó rời.

Hưởng thụ làm khách. Bản lĩnh làm đồng đội.

Buông lơi thì được việc. Lí trí thì có việc.

Checklist thì nhanh. Tâm thì hiệu quả.

Người tốt: đẹp ngoài xấu trong. Bất cần: đẹp trong xấu ngoài.


Vạn vật quy tâm.

Chỉ có Đạo & Bản Lĩnh là luôn đẹp.

Ai đã ở đây?

 

Gửi một người bạn
Zalo Chat