Paul Graham Quote

paul-graham-16-1451881579400

Bạn hãy xem, Trùm của Blitz Scaling (tăng trưởng thần tốc), thực chất lại tăng trưởng bằng cách nào. Qua một số câu nói của ông ấy

Để trở thành người bán hàng xuất sắc

14

Một cuốn sách nhỏ, không hề nổi tiếng, mang nặng mùi thị trường. Có lẽ, là thuần túy chiêu. Nhưng, đó là chiêu hiệu quả, trong 10 năm nay của Thái. Trong số hàng trăm nghìn chiêu thức, về tính hiệu quả thần tốc

Khoa học quảng cáo – Claude Hopskin

Khoa học quảng cáo

Đọc hết quyển này, bạn sẽ vững tin hơn vào con đường quảng cáo của mình. Trong kinh doanh nói riêng, Thái thấy, khôn ngoan, suốt ngày thay đổi, không hiệu quả bằng: chọn một con đường phù hợp, rồi biết vì sao tin nó, mà đi với nó cả đời

Vĩ đại do lựa chọn

Vĩ đại do lựa chọn

Mỗi khi bạn bế tắc, chán nản, đừng làm gì hết, thử lôi quyển này ra đọc. Nó không có phương pháp nào cụ thể, nhưng đã cứu Thái ít nhất 3 lần