#TTGH - Hành trình Toàn tập: Preview

Giới thiệu Hành trình 5 bước bạn chuẩn bị đi qua. Và tinh thần của chúng

Cám ơn bạn đã có mong muốn xem:  #Hành trình Toàn tập #TTGH. Một hành trình nói toàn bộ về #TTGH


Một lần nữa Lưu ý:

 • Nếu bạn đang nghĩ: mình thật đẳng cấp, nhờ vào: Khôn ngoan, chiêu trò, Trốn Tránh. Hãy ra khỏi đây!
 • Nếu bạn đã đủ Nhìn lại Thất bại, để buộc Tự Chịu Trách Nhiệm. Hãy đi tiếp. Thái bên bạn.
 • #TTGH không phải là lớp học vui vẻ, kute, xù lông, lên đồng cốt, cửa trên. Nó là lớp học: loại bỏ hết cái trên.
 • Hãy tìm hiểu tất cả. Và chọn cho mình thứ phù hợp.
 • Và thường thì: đã thích thành công, nên nghĩ cả Thất bại.

Tại sao #TTGH lại xuất bản Hành trình Toàn tập này?

Giúp bạn hiểu toàn bộ về #TTGH. Qua đó, có đánh giá của riêng mình.


Hành trình Toàn Tập hoạt động thế nào?
Nó gồm 5 bước, mỗi bước nói 1 ý chính, về #TTGH. Bạn dùng nó, bằng cách: đọc, đánh giá, rồi đi bước tiếp theo


Hành trình Toàn tập gồm những gì?

 1. Target (tiêu chuẩn đầu ra): hợp đồng đào tạo của #TTGH. Nói về việc tiêu chuẩn đầu ra của lớp học này là gì. Và chúng ta làm gì, nếu không đạt được tiêu chuẩn này.
 2. Mapping (Bản đồ): tổng kết lại toàn bộ hành trình #TTGH bắt đầu một dự án mới.
 3. Live Action (hành động thời gian thực): nói trong thực tiễn, #TTGH tư duy, làm sản phẩm, thăm dò quảng cáo, xây phễu bán hàng như thế nào.
 4. Sư phạm (tổ chức lớp học): chúng ta học tập như thế nào, qua đâu, thời gian học…
 5. Requirement (yêu cầu đầu vào): những cái giá, không thể không trả, để bạn có thể thành tài. Nó không phải dễ dàng với tất cả mọi người.

#TTGH có dành cho mọi người không?
Dù rất muốn, nhưng không thể. #TTGH chỉ thích hợp, với bạn có kinh nghiệm Kinh doanh.


Cám ơn bạn rất nhiều
Tô Thái

Điều gì Tiếp theo?

Bạn sẽ tự động được chuyển đến trang đầu tiên: Requirement (Tiêu chuẩn đầu ra) của lớp học #TTGH. Để từ đây, bạn bắt đầu hành trình đánh giá của mình.

#TTGH- Tiêu chuẩn đầu ra

Quà tặng


Thông tin quà tặng này, sẽ đóng lại, khi #TTGH đủ 5 học viên dạy trực tiếp (có thể cuối cùng). Lịch sử, Thái đã có 5 học viên, trong 17 ngày, từ khi bắt đầu. Sau đó, #TTGH đóng cửa, trong tối thiểu 3 tháng, để cùng các bạn học tập


Ở bước 5/5 của Hành trình Toàn tập này (Yêu cầu đầu vào) , bạn sẽ được nhận thông tin, về bộ tài liệu, còn trụ lại, trong 11 năm qua của #TTGH. Nó là bộ tài liệu:

 • Còn trụ lại, từ gần 400 đầu sách, mà #TTGH đã kiểm định. Sách vở nhiều, nhưng cái gì còn trụ lại trong thực tiễn, Thái chỉ giữ lại 3 quyển
 • Hàng nghìn tư tưởng của những anh hùng đặc biệt. Người phát ngôn thì nhiều, người mà Thái còn giữ lại, chỉ còn 3 người: Warrent Buffet, Lý Tiểu Long, và Think Insight (tổng hợp gần 500 triết lý MBA, rút lại còn 11)
 • Và đặc biệt, bản đúc kết giá trị cốt lõi của #TTGH (SMAC). Nó chỉ gồm 3 điều. Vâng, đúng 3 điều, co gọn lại từ 25 điều, trong 11 năm qua.

Và, bạn còn có cơ hội, được nhận luôn bộ tài liệu này, kèm theo hướng dẫn sử dụng của #TTGH, qua đường chuyển phát nhanh.

Thời gian còn (đến 12/3/23):

Zalo Nhóm Kín