Tư tưởngHẹn TTGH (1-1)Sách trắng

Đẳng cấp của một hệ thống, là lượng công việc(hay kiến thức) khổng lồ, được cân tải bởi nhiều bộ phận chức năng (không phải chỉ một)

Và dù, trong ngắn hạn, một cá nhân sẽ chiến thắng. Nhưng trong dài hạn(2 năm trở lên), cá nhân luôn thua

Tiếp theo: Hẹn riêng TTGH

Hỏi TTGH bất kì điều gì, hoặc nói khó khăn bạn đang gặp phải trong quảng cáo?  Hẹn riêng TTGH (1-1)