HÔM NAY

Tô Thái Growth Hacking

Tinh gọn cho Khởi nghiệp

 

Xem chi tiết

Có vẻ như, bản năng của mình, luôn dễ dàng bị tư tưởng muốn mở rộng chi phối. Nó vui, thú vị, và làm cho mọi người dễ dàng nói chuyện. Nhưng khi tỉnh táo và bình tĩnh hơn, chúng ta sẽ thấy: vậy khách hàng cũ và đối thủ cạnh tranh, thì chúng ta sẽ quan tâm ra sao? Vậy nên, chỉ cần giữ Don’t Scale, chúng ta sẽ bớt sai lầm

Tô Thái

Hẹn riêng #TTGH

Trao đổi trực tiếp vấn đề bạn đang gặp cùng #TTGH

Chúng tôi nghĩ, mình có thể giúp được bạn
Việc để lại tên và số điện thoại, vì chúng ta chưa quen biết nhau. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn và có thể cùng nhau Zoom
Chúng tôi nghĩ: chúng tôi biết tại sao bạn đang gặp vấn đề này.
Zalo Nhóm Kín