Zalo

Có vẻ như, bản năng của mình, luôn dễ dàng bị tư tưởng muốn mở rộng chi phối. Nó vui, thú vị, và làm cho mọi người dễ dàng nói chuyện. Nhưng khi tỉnh táo và bình tĩnh hơn, chúng ta sẽ thấy: vậy khách hàng cũ và đối thủ cạnh tranh, thì chúng ta sẽ quan tâm ra sao? Vậy nên, chỉ cần giữ Don’t Scale, chúng ta sẽ bớt sai lầm

Tô Thái