Sách trắng

White Paper

Là một văn bản, định nghĩa đầy đủ nhất về TTGH. Nó giúp bạn biết chính xác TTGH là ai, làm Growth Hacking như thế nào, và tại sao làm vậy?

Không màu mè, không hình ảnh, gồm những câu hỏi về Growth Hacking, và trả lời bởi Tô Thái. Chỉ bằng việc hỏi đáp, là cách học hỏi không gì nhanh hơn.

Tải về Sách trắng

Bởi nội dung Sách trắng TTGH dài 21 mặt giấy, nên để tiện cho bạn dễ đọc, vui lòng điền vào form đăng ký. Bạn sẽ nhận được Sách trắng TTGH qua Email và Facebook Mesenger của bạn.

Tiếp theo: tư tưởng bổ sung

Ngoài những kiến thức Growth Hacking bất biến, TTGH có những tư tưởng gì phụ trợ, cho quá trình này. Giúp bạn dễ hiểu hơn về TTGH

Tư tưởng

Tải trọn bộ 5 tài liệu TTGH

Kèm gặp riêng TTGH (1-1)

Gồm:

  1. 5 giai đoạn Growth Hacking
  2. Chi tiết 46 Module Growth Hacking của 5 giai đoạn trên
  3. Tư tưởng phụ trợ chi phối Growth Hacking
  4. Video tóm gọn Growth Hacking.
  5. Sách trắng TTGH

Trọn bộ 5 tài liệu TTGH

Ngay sau khi bạn đăng ký, nhận được Sách trắng TTGH qua Facebook Mes của bạn.
Đảm bảo PC hoặc Mobile của bạn, đã đăng nhập sẵn, vào FB Mesenger.

Còn 2/4 suất

TTGH dạy trung bình 4 học viên, mỗi 4 tháng. Hiện tại, còn 2 suất

Hỏi đáp TTGH

Bất kì thứ gì

Nói vấn đề của bạn

Xem TTGH có thể giải quyết không?

Ôn lại lộ trình

3 giai đoạn: Con người - Sản phẩm - Growth Hacking chính xác làm chi tiết như thế nào?

Biết thêm: yêu cầu đầu ra

Của từng Module, trong Growth Hacking. Trong Website này, mới có lộ trình.

Bạn và TTGH có thể gặp mặt trực tiếp (hoặc bằng Zoom). Đăng ký ở mẫu phía trên, TTGH gọi lại cho bạn, trong ngày, giờ hành chính, hãy vui lòng để ý điện thoại của bạn. Vì nguồn lực có hạn, TTGH chỉ có thể gọi điện cho giới hạn khách hàng, mong bạn thông cảm, nếu TTGH không thể gọi lại cho bạn.